svatební salón brno svatební salón brno svatební salón brno svatební salón brno svatební salón brno

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY (platné od 01.01.2017)


Pravidla platná pro půjčovnu inventáře, objednávku a storna obřadů a ostatních souvisejících služeb

Storno poplatky:
nad 31 dní před konáním akce činí strono poplatek  80%
15-30 dní před konáním akce činí storno poplatek 90%
14-0  dní před konáním akce činí storno poplatek 100%         

Do počtů dní se nezapočítává den konání akce.

Smlouva o pronájmu

Potahy a dekorace půjčujeme na základě Smlouvy o pronájmu. Smlouva se uzavírá 1 týden před termínem konání akce, a to písemně. Smlouvu zašleme klientovi e-mailem, ten ji vytiskne, podepíše a naskenovanou zašle zpět na náš e-mail.

V případě neobdržení Smlouvy o pronájmu ze strany nájemce si Dream agency s.r.o. vyhrazuje právo dekorace nepronajmout a nezaslat. Nájemci zaniká právo na vrácení celé finanční úhrady.

Pojmy

  • Pronajímatel – osoba,která zapůjčí předmět nájmu oproti finanční úhradě
  • Nájemce – osoba, která si zapůjčí předmět nájmu od pronajímatele a za tuto zápůjčku zaplatí finanční úhradu. 
  • Předmět nájmu – věci movité, které pronajímatel zapůjčuje nájemci (potahy,mašle,dekorace).

K ceně pronájmu se připočítává dopravné dle tarifu dopravce (PPL,ČD,ČP) v závislosti na hmotnosti zásilky, pokud objednávka není vyzvednuta osobně. Celková cena pronájmu vč. dopravného je splatná den před odesláním předmětu nájmu převodem na účet nebo na dobírku při převzetí. Bude-li platba za poštovné připsána pozdě nebo vůbec, nemusí pronajímatel zásilku zaslat nebo jej může zaslat dobírkou. Cena za dobírku účtovaná přepravní firmou náleží pronajímateli. Pokud bylo dopravné uhrazena pozdě (platba byla připsána po smluvním datu) náleží nájemci částka uvedená ve smlouvě.

 

Obdržení potahů/dekorací

Pokud není smlouvou sjednáno jinak, zasíláme rezervované potahy/dekorace vždy v úterý nebo středu v týdnu termínu konání svatby prostřednictvím ČP balík do ruky. Je li balík zaslán na dobírku a nebyl-li vyzvednutý nájemcem, je nájemce povinen uhradit částku za zapůjčení. Balík je možno poslat třetí straně. V případě, že balík je odeslán dobírkou a třetí strana jej nevyzvedne (důkaz ČP), je adresát povinen uhradit dobírkovou částlu.

V případě osobního odběru je možné vyzvednutí od čtvrku v týdnu termínu konání akce, vždy popředchozí domluvě.

Potahy/dekorace obdržíte do 1, max. 2 dnů po odeslání. Neručíme za perfektní vyžehlení potahů. Neneseme odpovědnost za zpoždění ze strany přepravce.

Po převzetí zásilky zkontrolujte předmět nájmu, zda je v pořádku, na pozdější reklamace po termínu konání Vaší akce nebude brán zřetel a je bráno za to, že předmět jste obdrželi v pořádku, nepoškozený a v počtu dle Smlouvy o pronájmu. V případě zjištění závady nebo nesrovnalostí je nutné vše nahlásit při kontrole balíku.

Pokud si nájemce předmět nájmu přebírá osobně, zkontroluje si jej ihned při převzetí. Převzetím souhlasí, že předmět nájmu byl předán v pořádku dle Smlouvy o pronájmu, nepoškozen a v počtu dle Smlouvy o pronájmu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Vrácení potahů/dekorací

Potahy a dekorace je nutno vrátit nevyprané a bez závad osobně nebo předáním dopravci nejbližší pondělí po dni konání akce (pokud není smlouvou stanoveno jinak, odeslat nejpozději do 10.00 hod balíkem na poštu nebo balíkem do ruky se SMS avízem). Náklady na vrácení předmětů pronájmu nese zákazník. Pokud obdržíme předmět nájmu poškozen či znečištěn natolik, že jej nebude možné dále používat, nebo jej neobdržíme vůbec, účtujeme za poškození či zcizení poplatky dle sazeb viz.n íže PENÁLE. Dostane-li se nájemce do prodlení s uhrazením této částky, je sjednána smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč za každý den prodlení až do zaplacení.

Veškeré pokuty a náhrady za škody mohou být soudně vymáhány.


Ochrana osobních údajů
Ochrana osobních údajů se řídí zákonem o ochraně osobních údajů.Vaše osobní údaje používáme proto, abychom vám mohli poskytnout služby, o které máte zájem. Respektujeme vaše soukromí a snažíme se množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a chráníme je před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje

„Osobní údaje“ jsou údaje, které nám poskytnete a které vás osobně identifikují (vaše jméno, adresu, tel.kontakt, e-mail). Tyto údaje od vás jako od zákazníka požadujeme při nákupu či pronájmu zboží abychom mohli vaše dotazy zpracovávat, odpovídat na vaše požadavky a zlepšovat naše služby a zaúčtovat vaši platbu za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme znát ivaše ičo a dič a fakturační adresu.

Údaje o Vaší činnosti

Údaje o vašich nákupech, reklamacích a další vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.

Třetí strana

všechna data, která od vás získáme, chráníme před zneužitím a tyto údaje nejsou sdíleny s nikým jiným než společností Dream agency s.r.o.

Za určitých okolností sdílíme informace s třetími stranami, např.firma zajišťující spediční služby (PPL) nebo platební styk. Ti obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb a dodržují veškerá další příslušná opatření pro zajištění důvěrných informací a bezpečn

 

PENÁLE


V případě, že nevrátíte zapůjčené předměty či je vrátíte poškozené, budou vám naúčtovány penále dle následujícího ceníku. Poškozené = roztžené, propálené, znečištěné, tak že nelze vyčistit ani chemicky.

potah... 200 kč

saténová mašle... 50 kč

saténový pás... 100 kč

koberec... 1.000 kč

organzová mašle... 20 kč

ubrus... 200 kč

krajková mašle... 100 kč

krajkový pás... 200 kč

rautová sukně... 500 kč

slavobrána... 3.000 kč

 

V případě nevrácení předmětu nájmu pronajímateli ve stanoveném termínu, pokud vznikně škoda tím, že došlo k prodlení s nevrácením předmětu nájmu je nájemce (ev. adresát) povinen tuto škodu nahradit v plné výši.

 

© 2012 Copyright dreamagency.cz | SEO by Web Agency CZ